Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vreau sa fiu inginer de roboti
Vreau sa fiu inginer de roboti
Vreau sa fiu inginer de roboti
Ebook39 pages11 hours

Vreau sa fiu inginer de roboti

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ai calitățile necesare pentru a deveni inginer de roboți? Bineînțeles că le ai –
și această carte plină de acțiune o va dovedi! În timp ce desenezi, proiectezi
și construiești o să înveți o mulțime de lucruri fascinante despre ingineria aerospațială.

LanguageRomână
Release dateSep 9, 2020
ISBN9786060733225
Vreau sa fiu inginer de roboti

Read more from Anna Claybourne

Related to Vreau sa fiu inginer de roboti

Related ebooks

Children's For You