Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Infruntă focul
Infruntă focul
Infruntă focul
Ebook391 pages7 hours

Infruntă focul

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „INSULA SURORILOR”

Mia Devlin știe cum este să iubești din toată inima – și apoi să vezi cum iubitul te abandonează fără explicații. Cu ani în urmă, ea și Sam Logan au împărtășit o legătură extraordinară, clădită pe speranțele și pasiunea tinereții. Dar într-o zi, el părăsește brusc insula Trei Surori, lăsând-o cu inima zdrobită – și hotărâtă să trăiască de una singură...
Proprietar acum al singurului hotel de pe insulă, Sam se întoarce după un deceniu, ca să-și conducă afacerea – dar și cu speranța de a recâștiga inima Miei. Însă fata pe care a lăsat-o în urmă este acum o femeie sigură pe sine și de o indiferență glacială, deși atracția fizică dintre ei este incontestabilă. În sinea ei, Mia este furioasă și rănită, așa că refuză să accepte nu numai faptul că sentimentele dintre ei sunt încă vii, ci și că are nevoie de ajutorul – și de puterile – lui Sam pentru a face față celei mai mari și înfiorătoare provocări a vieții sale.
Căci singura forță ce poate rupe blestemul vechi de secole care poate pune în pericol viețile tuturor este doar dragostea adevărată…

„O poveste fermecătoare despre legendă și destin – și mai ales, despre magia iubirii” RT Book Reviews

LanguageRomână
Release dateApr 23, 2019
ISBN9786060733010
Infruntă focul

Read more from Nora Roberts

Related to Infruntă focul

Related ebooks

Romance For You