Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ademenirea unei doamne
Ademenirea unei doamne
Ademenirea unei doamne
Ebook247 pages3 hours

Ademenirea unei doamne

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „FAMILIA STANISLASKI”
Nimic din trecutul lui Sydney Hayward, plin de privilegii și bogăție, nu a pregătit-o în vreun fel să preia cârma afacerii moștenite de la bunicul ei. Noile responsabilități nu îi lasă timp pentru alte complicații –, iar Mikhail Stanislaski reprezintă în mod clar o complicație. Artistul care locuiește în clădirea dărăpănată aflată în proprietatea lui Sidney este total diferit de bărbații cu care a avut de-a face ea. Acest necunoscut, tulburător de masculin și încăpățânat, care vine dintr-o altfel de lume, pare să aibă un efect straniu asupra ei. Sydney a învățat – și nu în cel mai plăcut mod – că nu poate avea încredere în nimeni, însă descoperă că este greu să-i reziste acestui chiriaș. Mikhail o face să pună la îndoială decizia de a rămâne singură, căci are un talent deosebit nu numai pentru sculptură, ci și pentru a ademeni o doamnă foarte reticentă să-și lase la o parte reținerile și să se lase pradă pasiunii. Cei doi reușesc să se ocupe împreună de revoltele în cadrul companiei și de rudele ei răutăcioase, însă vor putea să dea dovadă de suficientă răbdare unul cu celălalt pentru a-și construi și o viață împreună?

LanguageRomână
Release dateJul 18, 2017
ISBN9786060732716
Ademenirea unei doamne
Read preview

Read more from Nora Roberts

Related to Ademenirea unei doamne

Related ebooks

Books Recommended For You