Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pasiune de vis
Pasiune de vis
Pasiune de vis
Ebook380 pages5 hours

Pasiune de vis

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Cu mai mult de trei secole în urmă, Nicholas Winters și-a modificat irevocabil structura genetică în cursa lui obsesivă cu alchimistul și fondatorul Societății Oculte, Sylvester Jones. Hotărâți să-și sporească abilitățile psihice, cei doi iau decizii care îi vor influența pe toți descendenții lor, oferindu-le unora puteri dincolo de cele mai nebunești închipuiri, iar pe alții blestemându-i cu o viață plină de nebunie și halucinații.
În prezent, Jack Winters, descendent al lui Nicholas, a început de curând să fie afectat de coșmaruri și pierderi de cunoștință – și este convins că acestea reprezintă doar începutul manifestării blestemului familiei Winters. Legenda spune că trebuie să găsească Lampa de Foc – sau să riște să se transforme într-un monstru. Însă în demersul său are nevoie de ajutorul unei femei capabile să dirijeze puterile ascunse ale lămpii. Jack este convins că investigatorul privat Chloe Harper este acea femeie. Talentul ei de a găsi obiecte dispărute și de a accesa energii aflate dincolo de limitele oamenilor obișnuiți ar putea reprezenta salvarea lui Jack… dacă puternica atracție care se naște între ei de la prima vedere nu îi va copleși prea curând pe amândoi…

LanguageRomână
Release dateJun 13, 2017
ISBN9786060732679
Pasiune de vis

Read more from Amanda Quick

Related to Pasiune de vis

Related ebooks

Romance For You