Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lumina din adancuri
Lumina din adancuri
Lumina din adancuri
Ebook389 pages5 hours

Lumina din adancuri

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Scargill Cove, un orășel izolat de pe coasta Californiei, este locul perfect pentru Fallon Jones, un singuratic inveterat și investigator pasionat al fenomenelor paranormale. Este un punct de convergență pentru energii neobișnuit de puternice, lucru care ar putea explica de ce neadaptații și rătăcitorii sunt atrași de oraș ca moliile de o flacără . Însă acum și altcineva este atras în Cove – Isabella Valdez, o tânără care fuge de niște bărbați forte periculoși.
Când începe să lucreze ca asistentă a lui Fallon, Isabella îl impresionează prin felul în care reușește să îi organizeze biroul haotic. În plus, nu pare deloc surprinsă de elementul paranormal al slujbei lui. Fallon descoperă în ea un spirit înrudit, un refugiu într-o lume care consideră abilitățile lui o formă de nebunie. Dar când își unesc forțele pentru a rezolva un mister vechi de secole, Fallon și Isabella se trezesc târâți în istoria secretă a orășelului Scargill Cove și siliți să lupte să-și salveze viețile de îndată ce încep să descâlcească ițele unei conspirații mortale cu rădăcini în afacerea familiei Jones... și în arborele genealogic al Isabellei.
Dar în final, cea mai importantă forță care îi ajută să dea de capăt misterelor fascinante care îi înconjoară este pasiunea care se naște între ei.

LanguageRomână
Release dateMar 29, 2017
ISBN9786060732501
Lumina din adancuri
Read preview

Read more from Amanda Quick

Related to Lumina din adancuri

Related ebooks

Romance For You