Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ochi de vis
Ochi de vis
Ochi de vis
Ebook364 pages5 hours

Ochi de vis

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Moartea lui Evelyn Ballinger, mentorul și prietena ei, o determină pe Gwen Frazier să revină în micuțul oraș Wilby, Oregon, fapt ce aduce în prim-plan o serie de evenimente pe care ar fi preferat să le uite. Cu doi ani în urmă, un ucigaș nebun i-a luat în vizor pe membrii unui grup de studiu organizat de Ballinger, printre care se număra și Gwen. Și, deși ea a supraviețuit atacului de atunci, iar ucigașul a murit, Gwen nu are nici o îndoială că moartea prietenei ei nu a survenit din cauze naturale, ci are legătură cu întâmplările din trecut. Trimis de un prieten pentru a-i da o mână de ajutor lui Gwen, investigatorul Judson Coppersmith ajunge în Wilby bântuit de propriile vise tulburătoare. Atracția pe care o simte față de Gwen este evidentă și greu de înfrânat, dar secretele personale pe care simte că trebuie să le protejeze îl împiedică să dea curs chemării inimii și a trupului.

LanguageRomână
Release dateApr 13, 2016
ISBN9786060732402
Ochi de vis

Read more from Amanda Quick

Related to Ochi de vis

Related ebooks

Romance For You