Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fecioara din harem
Fecioara din harem
Fecioara din harem
Ebook320 pages5 hours

Fecioara din harem

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Fiul unei mândre dinastii de navigatori, Gabriel Hawkins a fost născut să stăpânească mările – până când părăsește Marina Regală, căzut în dizgrație, și este dezmoștenit de familie. Devenind căpitan al propriei corăbii, începe să își câștige existența pe c˜i mai mult sau mai puțin legale, iar experiența îl recomandă drept cea mai bună alegere pentru a răscumpăra o frumoasă aristocrată capturată de pirații berberi.
După ce a reușit atâta vreme să evite capcanele căsătoriei, Lady Aurora Lawrence este îngrozită acum de perspectiva de a-și petrece viața ca sclavă într-un harem. Singura ei speranță este un căpitan tăcut și oțelit, care reușește să cadă la învoială cu corsarul care a răpit-o – dar asta presupune o misiune extrem de primejdioasă. Împreună, cei doi pornesc spre Constantinopol – și se confruntă cu un alt fel de pericol, când atracția dintre ei se dovedește a fi aproape imposibil de stăpânit. Dar chiar dacă rezistă în fața pericolelor mării și ale teritoriilor dușmane, dragostea lor poate supraviețui oare întoarcerii în Anglia, unde distanța între un căpitan căzut în dizgrație și o fiică de conte este mai mare decât tot oceanul?
MARY JO PUTNEY este unul dintre cei mai bine vându˛i autori americani de fic˛iune romantic˜, bucurându-se de o prezen˛˜ permanent˜ în topurile publica˛iilor New York Times, Wall Street Journal, Times °i Publishers Weekly.

LanguageRomână
Release dateDec 11, 2018
ISBN9786060732341
Fecioara din harem

Read more from Mary Jo Putney

Related to Fecioara din harem

Related ebooks

Romance For You