Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Indrazneste sa doresti
Indrazneste sa doresti
Indrazneste sa doresti
Ebook235 pages3 hours

Indrazneste sa doresti

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Fundașul Alex Dare avea totul – era o vedetă a fotbalului, iar femeile îi cădeau la picioare –, până când o accidentare gravă îl silește să se retragă. Când îi este oferit un post în cadrul echipei rivale, este intrigat, însă există o provocare – va trebui să lucreze alături de femeia pe care a rănit-o fără milă când aceasta s-a apropiat prea mult de sufletul lui.
Asistenta socială Madison Evans a fost crescută de asistenți parentali și știe ce înseamnă lipsurile. Însă nu este impresionată de bogăția lui Alex Dare și nici de farmecul lui. Nu după ce odată s-a îndrăgostit de el, iar apoi a descoperit că era doar una dintre cuceririle lui superficiale.
De data asta, Madison refuză să-i cedeze cu ușurință lui Alex. Însă Alex o dorește și, dacă există un lucru pe care Alex îl face bine, acela este să obțină ce vrea. Pentru asta, va trebui să îi dovedească faptul că s-a schimbat, dar când abia începe să îi dărâme zidurile de apărare, o oportunitate brusc ivită amenință din nou încrederea lui Madison în el. O va putea convinge însă să riște și să îndrăznească să iubească?

„Un roman contemporan incredibil de pasional, pe care îl citești pe nerăsuflate” Guilty Pleasures Book Reviews

„Carly Phillips te poate duce în locuri romantice la care nici nu ai visat!” Robyn Carr

Carly Phillips este autoarea a peste 50 de romane de dragoste contemporane, aflate în topurile de vânzări din New York Times și USA Today.

LanguageRomână
Release dateJan 17, 2019
ISBN9786060732310
Indrazneste sa doresti
Read preview

Read more from Carly Phillips

Related to Indrazneste sa doresti

Related ebooks

Romance For You