Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Elena Din Avalor. Aventuri in Avalor
Elena Din Avalor. Aventuri in Avalor
Elena Din Avalor. Aventuri in Avalor
Ebook64 pages32 minutes

Elena Din Avalor. Aventuri in Avalor

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

Pregătește-te să pornești într-o aventură fascinantă în regatul Avalor împreună cu Elena și prietena ei cea mai bună Naomi! Citește povestea, alege din fiecare coloană cuvintele potrivite și completează spațiile rămase libere în text. E rândul tău să citești! La sfârșitul poveștii vei găsi o mulțime de jocuri și activități distractive și vei afla povestea spiridușilor din regatul Avalor. E vremea să te distrezi!

LanguageRomână
Release dateAug 7, 2020
ISBN9786060731740
Elena Din Avalor. Aventuri in Avalor

Read more from Disney

Related to Elena Din Avalor. Aventuri in Avalor

Related ebooks