Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Carte De Activitati Montessori. in Gradina
Carte De Activitati Montessori. in Gradina
Carte De Activitati Montessori. in Gradina
Ebook32 pages7 minutes

Carte De Activitati Montessori. in Gradina

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Izzy îi însoțește la o plimbare pe Poppy și pe câinele ei și descoperă că malul râului care străbate localitatea este sufocat de gunoaie.
Când Billy, terrierul plin de energie al prietenei ei, sare în apă după un șobolan și rămâne prizonier în roata unei biciclete vechi și ruginite, Izzy înțelege că râul trebuie curățat fără întârziere. Aventura salvării lui Billy le va aduce fetelor un nou proiect de dus la bun sfârșit...

LanguageRomână
Release dateAug 25, 2020
ISBN9786060731627
Carte De Activitati Montessori. in Gradina
Read preview

Related to Carte De Activitati Montessori. in Gradina

Related ebooks

Children's Animals For You