Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Animale din padure
Animale din padure
Animale din padure
Ebook31 pages6 minutes

Animale din padure

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview

About this ebook

Concepută special pentru copiii de vârstă preșcolară, cu scopul de a stimul a dezvoltarea capacității l or de a învăța, această carte urmăr ește în deaproape principiile educației Montessori. Activitățile propuse în paginile următoare îi vor familiariza pe cei mici cu natura și îi vor învăța să recunoască animalele în mediul lor natural.

LanguageRomână
Release dateAug 6, 2020
ISBN9786060731610
Animale din padure

Read more from Litera Media Group

Related authors

Related to Animale din padure

Related ebooks

Children's Animals For You