Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sa Intelegem Educatia Waldorf
Sa Intelegem Educatia Waldorf
Sa Intelegem Educatia Waldorf
Ebook200 pages3 hours

Sa Intelegem Educatia Waldorf

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cartea Să înțelegem educația Waldorf. O privire din interior oferă o imagine convingătoare și clară asupra componentelor-cheie ale educației Waldorf. Prin observațiile și reflecțiile autorului Jack Petrash, unul dintre cei mai experimentați profesori Waldorf din America, ni se oferă o perspectivă clară asupra acestei educații care acordă o libertate deplină copilului, pentru a-l forma independent și responsabil. Indiferent dacă sunteți părinte sau profesor Waldorf sau doar doriți să aflați mai multe despre aceste concepte educaționale inovatoare, această carte conține idei importante despre modul de învățare pe care îl puteți aplica.

LanguageRomână
Release dateOct 16, 2018
ISBN9786060731306
Sa Intelegem Educatia Waldorf

Related to Sa Intelegem Educatia Waldorf

Related ebooks

Teaching Methods & Materials For You