Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gradina Lui Poppy
Gradina Lui Poppy
Gradina Lui Poppy
Ebook119 pages2 hours

Gradina Lui Poppy

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Poppy a muncit din greu la proiectul ei pentru concursul de design al grădinii școlii. Planul ei? Să construiască o grădină splendidă, cu fructe și legume sănătoase pentru cantina școlii și flori sălbatice, care atrag albinele! Dar, când este acuzată că ideea nu îi aparține, Poppy e gata să renunțe... Însă prietenele sale au o idee. Cum va reuși Poppy să-și vadă grădina transformată în realitate? Noroc că prietenele sale au câteva idei grozave!

LanguageRomână
Release dateAug 7, 2020
ISBN9786060730880
Gradina Lui Poppy
Read preview
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Gradina Lui Poppy

Related ebooks