Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Milly, Pisicuta Rapita
Milly, Pisicuta Rapita
Milly, Pisicuta Rapita
Ebook90 pages1 hour

Milly, Pisicuta Rapita

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Tia nu mai poate de bucurie când familia ei se hotărăște să cumpere o pisică bengaleză. Milly este cea mai frumoasă pisicuță pe care a văzut-o vreodată și cea mai inteligentă. Dar fetița află că prin cartier au apărut niște hoți de pisici de rasă și vrea să o țină pe Milly în casă. Până când, într-o zi, la întoarcerea fetiței de la școală, frumoasa bengaleză nu mai e deloc de gasit. Să fi încăput oare pe mâinile hoților?

LanguageRomână
Release dateOct 30, 2017
ISBN9786063351648
Milly, Pisicuta Rapita
Read preview

Read more from Holly Wood

Related to Milly, Pisicuta Rapita

Related ebooks

Children's Animals For You