Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O pisicuță pentru Lucy
O pisicuță pentru Lucy
O pisicuță pentru Lucy
Ebook79 pages50 minutes

O pisicuță pentru Lucy

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Lucy e foarte supărată când află că trebuie să se mute în alt oraș și să se despartă de prietenii ei. Părinții ei
speră că Sky, o siameză superbă, o va ajuta să depășească momentul. Deși o îndrăgește imediat pe Sky, fetița pretinde că nu o interesează, iar biata siameză se simte singură și nedorită de nimeni.

LanguageRomână
Release dateJul 18, 2017
ISBN9786063351594
O pisicuță pentru Lucy
Read preview
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to O pisicuță pentru Lucy

Related ebooks