Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Catkin, pisicuța secretă
Catkin, pisicuța secretă
Catkin, pisicuța secretă
Ebook88 pages1 hour

Catkin, pisicuța secretă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Lucy se simte singură când ea și fratele ei se mută în casa bunicii și sunt nevoiți să-și părăsească prietenii.
Fetița își dorește să fi avut un animăluț, dar bunica nu acceptă animale în casă. O pisicută rătăcită îi atrage
atenția, iar Lucy o îndrăgește pe dată. Unde se va duce micuța dacă nu va găsi pe cineva să aibă grijă de ea?

LanguageRomână
Release dateNov 8, 2016
ISBN9786063351549
Catkin, pisicuța secretă
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Catkin, pisicuța secretă

Related ebooks