Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventuri la conacul Penhallow. Scara ascunsă
Aventuri la conacul Penhallow. Scara ascunsă
Aventuri la conacul Penhallow. Scara ascunsă
Ebook135 pages1 hour

Aventuri la conacul Penhallow. Scara ascunsă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Penhallow e plin de câini, Polly. Uită-te în jur și ai să-i vezi!
Suntem peste tot. Așa am fost dintotdeauna. Polly și Rex se bucură să-l vadă pe bătrânul câine de jucărie din camera copiilor trezindu-se la viață, dar descoperă că Skip nu-și dorește decât să fie lăsat în pace. Polly își aduce apoi o colegă de școală în vizită la conac,
și fetița cea nouă pare atrasă în mod neobișnuit de jucăria ponosită de pe raft. Oare ea să fie prietena de care are nevoie Skip?

LanguageRomână
Release dateApr 28, 2020
ISBN9786063351501
Aventuri la conacul Penhallow. Scara ascunsă
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Aventuri la conacul Penhallow. Scara ascunsă

Related ebooks