Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aventuri La Conacul Penhallow - Statuia Din Bătaia Lunii
Aventuri La Conacul Penhallow - Statuia Din Bătaia Lunii
Aventuri La Conacul Penhallow - Statuia Din Bătaia Lunii
Ebook129 pages1 hour

Aventuri La Conacul Penhallow - Statuia Din Bătaia Lunii

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Penhallow e plin de câini, Polly. Uită-te în jur și ai să-i vezi! Suntem peste tot. Așa am fost
dintotdeauna. Statuia de piatră a uriașului ogar care păzește conacul Penhallow prinde viață sub ochii lui Polly, abia venită să locuiască aici. Numai că, după cum fetița nu va întârzia să descopere, Rex nu e singura fantomă din vechiul conac...

LanguageRomână
Release dateMar 19, 2019
ISBN9786063351488
Aventuri La Conacul Penhallow - Statuia Din Bătaia Lunii
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Aventuri La Conacul Penhallow - Statuia Din Bătaia Lunii

Related ebooks