Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un Prieten Pentru Scout
Un Prieten Pentru Scout
Un Prieten Pentru Scout
Ebook88 pages44 minutes

Un Prieten Pentru Scout

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Zoe îl întâlnește la locul de joacă pe Scout, un pui de ciobănesc de Berna superb, și se îndrăgostește de el pe loc. Scout e deja masiv și plin de viață, are niște labe enorme și aparține unei familii venite de curând în cartier. Când își dă seama că stăpânii lui nu-i pot oferi atenția și antrenamentul de care are nevoie, Zoe nu-și dorește decât să-i poată ajuta.

LanguageRomână
Release dateNov 26, 2018
ISBN9786063351457
Un Prieten Pentru Scout
Read preview

Read more from Holly Wood

Related to Un Prieten Pentru Scout

Related ebooks

Children's Animals For You