Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lucy, O Cățelușă Plăpândă
Lucy, O Cățelușă Plăpândă
Lucy, O Cățelușă Plăpândă
Ebook90 pages57 minutes

Lucy, O Cățelușă Plăpândă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În curând, Bella va avea pentru prima oară pui, iar Lauren abia așteaptă, chiar dacă știe că nu îi va putea păstra. Când vin pe lume cățelușii, unul dintre ei e atât de plăpând, încât părinții fetei nu sunt siguri că va supraviețui. Cățelușa nou-născută are nevoie să fie hrănită cu biberonul și îngrijită cu multă atenție, dar Lauren este hotărâtă să o salveze cu orice preț.

LanguageRomână
Release dateJan 20, 1900
ISBN9786063351440
Lucy, O Cățelușă Plăpândă

Read more from Holly Wood

Related to Lucy, O Cățelușă Plăpândă

Related ebooks

Children's Animals For You