Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Leopardul zapezilor
Leopardul zapezilor
Leopardul zapezilor
Ebook119 pages1 hour

Leopardul zapezilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

La grădina zoologică, Isabelle află de existența unei specii de leopard pe care n-a mai văzut-o înainte și descoperă că, în țări îndepărtate, leoparzii zăpezilor trăiesc în apropierea oamenilor. Fotografia unei familii din Mongolia îi stârnește imaginația și o ajută să înțeleagă cum viața păstorilor nomazi se împletește cu a animalelor sălbatice...

LanguageRomână
Release dateMay 25, 2020
ISBN9786063351419
Leopardul zapezilor
Read preview
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Leopardul zapezilor

Related ebooks