Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un camin pentru Kuki
Un camin pentru Kuki
Un camin pentru Kuki
Ebook90 pages52 minutes

Un camin pentru Kuki

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În vacanță, Zoe o însoțește pe mătușa ei la adăpostul de animale și găsește acolo trei cățeluși abandonați într-o cutie. Deși știe că nu poate lua acasă niciun animal, fetița se atașează din ce în ce mai mult de cel mai mic dintre cei trei cățeluși, o fetiță pe nume Kuki. Ce se va întâmpla însă când va trebui să-i găsească lui Kuki un nou cămin?

LanguageRomână
Release dateMay 9, 2018
ISBN9786063351303
Un camin pentru Kuki
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Un camin pentru Kuki

Related ebooks