Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lucky scapă cu viață
Lucky scapă cu viață
Lucky scapă cu viață
Ebook82 pages59 minutes

Lucky scapă cu viață

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Gemenii Georgia și Adam abia așteaptă să meargă în vacanță la mare, mai ales că anul acesta îl vor lua pentru prima dată cu ei pe simpaticul lor cățeluș. Lui Lucky îi place la nebunie să alerge pe plajă, să se joace cu valurile și să sape tuneluri în nisip. Dar una dintre plimbările lor pe faleză se va transforma într-o aventură pe care niciunul dintre ei nu și-ar fi închipuit-o.

LanguageRomână
Release dateSep 4, 2018
ISBN9786063351297
Lucky scapă cu viață
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Lucky scapă cu viață

Related ebooks