Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Biscuit, O Pisicuta Speriata
Biscuit, O Pisicuta Speriata
Biscuit, O Pisicuta Speriata
Ebook88 pages55 minutes

Biscuit, O Pisicuta Speriata

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Maddy primește de la părinții ei o pisicuță tărcată adorabilă, pe nume Biscuit. Pisicuța se obișnuiește repede cu noua ei casă și abia așteaptă să exploreze și grădina. Nu știe însă căîn grădină sunt stăpâne cele două pisici ale vecinilor, care fac orice pentru a o înspăimânta. Va reuși oare Maddys-o mai scoată din casă pe frumoasa pisicuță? Încântătoarele aventuri ale unor copii dornici să aibăun animal de companie oferă o lectură accesibilă și antrenantă, cu ajutorul căreia pot fi exersatefără niciun fel de dificultate abilitățile de citire. Structura complexă a frazelor și a vocabularuluiși dezvoltarea narațiunii pe mai multe planuri reprezintăpasul necesar pentru abordarea cu succes a textelor clasice de mari dimensiuni.

LanguageRomână
Release dateSep 4, 2018
ISBN9786063351259
Biscuit, O Pisicuta Speriata
Author

Holly Webb

HOLLY WEBB is a former children's book editor who has authored over ninety books for children published in the UK. Besides Maisie Hitchins, other series that have crossed the pond include My Naughty Little Puppy, the Rose books, the Lily books, and Animal Magic. Webb lives in Berkshire, England, with her husband, three boys, and Milly, her cat. Visit her website at www.holly-webb.com.

Read more from Holly Webb

Related to Biscuit, O Pisicuta Speriata

Related ebooks