Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Atelierele stiintifice si lumea
Atelierele stiintifice si lumea
Atelierele stiintifice si lumea
Ebook369 pages7 hours

Atelierele stiintifice si lumea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

O analiză fascinantă a celor mai importanți gânditori
care au modelat percepția publică asupra științei
și rolul autorității de-a lungul istoriei
Când începe o descoperire științifică să ajungă un fapt recunoscut? De
ce au devenit faptele științifice ușor de contestat? Și ce putem face în
privința asta? În Atelierele științifice și lumea, filosoful și istoricul științei
Robert P. Crease răspunde la aceste întrebări, descriind originile
infrastructurii noastre științifice – „atelierul“, și rolul a zece dintre cei
mai mari gânditori ai lumii în conturarea acesteia. Într-o perioadă în
care Biserica Catolică preluase complet autoritatea, Francis Bacon,
Galileo Galilei și René Descartes au fost cei care au scos în evidență
autoritatea științei, în timp ce scriitori precum Mary Shelley și Auguste
Comte au prevestit separarea științei de domeniul umanisticii. Lideri
ambițioși și gânditori precum Kemal Atatürk și Hannah Arendt au
abordat relația dintre comunitatea științifică și restul lumii în vremuri
de profundă neîncredere.
Din moment ce politicienii și oficialii guvernamentali de astăzi acuză
din ce în ce mai mult oamenii de știință de lipsă de onestitate, conspirație
și chiar înșelătorie, cetățenii implicați nu pot să nu se întrebe cum
am ajuns la acest nivel de neîncredere și cum putem ieși din această
situație. Cartea lui Crease prezintă povești dramatice ale oamenilor
care s-au confruntat cu o opoziție acerbă – uneori și-au riscat viața – în
încercarea de a descrie autoritatea adecvată a științei și analizează
modul în care ignoranța și utilizarea necorespunzătoare a științei constituie
amenințarea principală pentru viața și cultura umană. O analiză
amănunțită și esențială, de actualitate, despre ce înseamnă să practici
știința pentru binele comun, precum și despre pericolul unei acțiuni
politice separate de știință, Atelierele științifice și lumea ne ajută să înțelegem
atât originile argumentelor noastre actuale împotriva științei,
cât și ce putem face pentru a împiedica lumea modernă să se destrame.
LanguageRomână
Release dateFeb 19, 2021
ISBN9786063350344
Atelierele stiintifice si lumea

Related to Atelierele stiintifice si lumea

Related ebooks

Social Science For You