Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tranzitie
Tranzitie
Tranzitie
Ebook210 pages3 hours

Tranzitie

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

După destrămarea familiei, o scriitoare se mută la Londra, împreună cu cei doi fii ai săi. Această răsturnare de situație reprezintă factorul catalizator pentru mai multe tranziții – de ordin personal, moral, artistic și practic. Privită din perspectiva protagonistei, o femeie de o inteligență sclipi - toare, narațiunea aprofundează temele prefigurate în apreciatul roman Schiță și oferă o reflecție pătrunzătoare și emoționantă asupra copilăriei și destinului, valorii suferinței, responsabilității personale și misterului schimbării. În Tranziție, cel de-al doilea dintr-o scurt ă dar memorabil ă serie de ro - mane, Cusk descrie experiențele elementare și aspectele profund liminale ale vieții. Cartea tratează, cu o onestitate tulburătoare, tema conflictului lăuntric dintre dorința de a-ți trăi viața și aceea de a evada din ea, a ambivalenței sfâșietoare ce însuflețește năzuința fiecăruia dintre noi de a se simți autentic. „Cusk este de multă vreme una dintre cele mai bune și mai revigorante voci din literatura de limbă engleză, dăruită cu precizie științifică, cu o sintaxă meticuloasă și cu un umor caustic. Frazele ei sunt savuroase… În cărțile cele mai recente, a găsit o metodă narativă care asigură libertate vitală pentru inteligența ei formidabilă, pentru umorul ei înnăscut și pentru agerimea spiritului de observație.“ The New York Review of Books „Rachel Cusk readuce ficțiunea la originile sale narative… Țelul autoarei este instaurarea unui limbaj în același timp convingător și oniric și a unei viziuni absolut personale asupra lumii.“ The Washington Post „Hipnotic... O realizare majoră… Această scriitoare nu are nevoie să-și regăsească aplombul pentru că niciodată nu și-l pierde.“ The New York Times „Originalitatea tehnică a lui Rachel Cusk este egalată de natura convingătoare a tematicii, iar Tranziție este, într-adevăr, un roman foarte bun.“ The Observer „Un roman magistral scris și structurat, ceea ce nu mai reprezintă o noutate venind din partea acestei autoare extrem de talentate.“ Kirkus Reviews

LanguageRomână
Release dateFeb 20, 2020
ISBN9786063349768
Tranzitie
Read preview

Read more from Rachel Cusk

Related to Tranzitie

Related ebooks

Books Recommended For You