Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Berta Isla
Berta Isla
Berta Isla
Ebook515 pages10 hours

Berta Isla

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În liceu, Berta Isla a decis că se va căsători cu Tomás Nevinson, colegul ei de clasă atrăgător, jumătate spaniol și jumătate englez, cu un talent special pentru limbi străine și accente. Dar când Tomás își termină studiile universitare la Oxford și ar trebui să se întoarcă definitiv la Madrid, este alt om. Cu puțin timp înainte de încheierea ultimului an, ghinionul îl aduce pe Tomás în miezul unei situații fără ieșire. I se oferă o singură posibilitate de scăpare: să intre în slujba serviciilor secrete britanice. Din acel moment, viața pe care el și Berta și-o plănuiseră este definitiv compromisă. Mulți ani de acum încolo, Berta trebuie să accepte absențele în - delungate și secretele intangibile ale lui Tomás. Va mai fi vreodată viața lor așa cum au sperat? Cu inegalabilul său talent de a explora cele mai obscure unghe re ale ființei umane, Marías îl introduce pe cititor în abisul care se adâncește între Berta și Tomás și în deciziile care îi vor schimba iremediabil pe amândoi. Berta Isla este un roman despre dra - goste și adevăr, despre frică și secrete, despre indentități ascunse și despre destinul pe care ni-l asumăm. „Plin de umor și inteligență, mai complex și mai savuros decât multe dintre romanele sale anterioare. Este cel mai bun roman al lui Javier Marías de mulți ani încoace.“ The Times Literary Supplement „O poveste complicată și provocatoare care supune noțiunile de adevăr și moralitate unei analize necruțătoare.“ The Observer „Un scriitor magnific înzestrat… Aventurile inteligenței și ale ideilor sunt la fel de pasionante, de atrăgătoare, de dramatice ca sentimentele și acțiunea… Poate că niciodată nu s-a demonstrat acest lucru cu atâta virtuozitate… Javier Marías exprimă în maniera cea mai spectaculoasă tendințele europene ale noii literaturi spaniole.“ Le Monde

LanguageRomână
Release dateFeb 20, 2020
ISBN9786063349751
Berta Isla

Read more from Javier Marías

Related to Berta Isla

Related ebooks

Literary Fiction For You