Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ducesa desculta
Ducesa desculta
Ducesa desculta
Ebook423 pages7 hours

Ducesa desculta

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

SERIA „MIRESE SCANDALOASE“
Sophia White știe că nu se va mărita niciodată cu un aristocrat. Ca fiică nelegitimă a unui nobil, ea lucrează la Tantal, un club discret pentru gentlemeni – și singurul ei pețitor este un pastor care dorește să-i salveze sufletul. Prin urmare, când este invitată să petreacă sărbătorile pe domeniul lui Adam Baswich, păcătos de chipeșul duce de Greaves, Sophia este încântată – și decisă să se bucure cu adevărat de ultimele nopți de libertate, înainte de a accepta să își cedeze mâna.
Invitația făcută Sophiei este o îndrăzneală și o sfidare a societății din partea lui Adam – însă acesta va constata în curând că gestul merită efortul. Sophia este frumoasă, curajoasă și independentă, în ciuda circumstanțelor scandaloase ale vieții ei – și cu siguranță, nu genul de femeie cu care s-ar putea însura. Adam este conștient că trebuie să-și găsească o soție înainte să împlinească 30 de ani, altminteri și-ar putea pierde averea. Însă poate sfida în asemenea măsură conveniențele – și în același timp s-o convingă și pe Sophia –, riscând totul în numele iubirii?

„E timpul să vă îndrăgostiți de Suzanne Enoch. Cărțile ei sunt atât de vii și de romantice…“
Lisa Kleypas

LanguageRomână
Release dateOct 24, 2019
ISBN9786063349652
Ducesa desculta

Read more from Suzanne Enoch

Related to Ducesa desculta

Related ebooks

Romance For You