Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Calea spre bogație
Calea spre bogație
Calea spre bogație
Ebook266 pages6 hours

Calea spre bogație

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Puterea voinței, aplicată în mod organizat și perseverent, este factorul principal al succesului. Napoleon Hill

 

Descoperă cum să îți pregătești mintea pentru succes și bogăție!

Scris de autorul cunoscutei cărți Gândește și vei fi bogat, acest ghid de dezvoltare personală se bazează pe principiile unor personalități de succes precum Andrew Carnegie, Henry Ford și Thomas Edison.

Milioane de oameni din întreaga lume au adoptat filosofia lui Napoleon Hill pentru a obține promovarea la locul de muncă, pentru a-și îmbunătăți relațiile personale și pe cele profesionale, pentru a deveni bogați și a trăi vieți mai împlinite.

Aceste principii pot fi aplicate de oricine, la orice vârstă, indiferent de ocupație sau de statutul economic:

• Atitudinea mentală pozitivă

• Sănătatea fizică

• Armonia în relații

• Eliberarea de frică

• Munca de plăcere

•Autodisciplina

• Capacitatea de a-i înțelege pe ceilalți.

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2021
ISBN9786063348693
Calea spre bogație

Read more from Napoleon Hill

Related to Calea spre bogație

Related ebooks

Motivational For You