Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragostea târzie a doamnei Ali
Dragostea târzie a doamnei Ali
Dragostea târzie a doamnei Ali
Ebook475 pages9 hours

Dragostea târzie a doamnei Ali

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În idilicul sătuc Edgecombe St. Mary din Anglia, maiorul în retragere Ernest Pettigrew, un gentleman rafinat și cu un caracter ireproșabil, duce o viață liniștită, ghidându-se după valorile englezești tradiționale: onoare, datorie, bună cuviință și nelipsitul ceai pregătit după toate regulile artei. Un eveniment tragic, moartea fratelui său, îi zguduie însă lumea, dându-i prilejul să înfiripe o relație surprinzătoare de prietenie cu fermecătoarea doamnă Ali, deținătoarea de origine pakistaneză a magazinului local. Atrași laolaltă de pasiunea comună pentru literatură și de tristețea văduviei, maiorul și doamna Ali constată în curând că prietenia lor evoluează într-o direcție neașteptată. Dacă lumea bună din sat
îl consideră pe maior un etalon al gentlemanului englez, pe femeia de origine pakistaneză o tratează ca pe un element străin. Va supraviețui oare relația lor riscurilor pe care trebuie să și le asume pentru a-și căuta fericirea dincolo de cultura și de tradițiile proprii?

„O frumoasă poveste de dragoste, spusă cu măiestrie și umor.“ The New York Times Book Review
„Este elegant și fermecător, însă aceste cuvinte nu pot exprima pe deplin plăcerea de a citi acest roman.“ The Times
„O carte de debut fermecătoare, amuzantă și captivantă.“ Daily Mail

LanguageRomână
Release dateJul 25, 2019
ISBN9786063343407
Dragostea târzie a doamnei Ali

Related to Dragostea târzie a doamnei Ali

Related ebooks

Romance For You