Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Aleea cu licurici
Aleea cu licurici
Aleea cu licurici
Ebook625 pages10 hours

Aleea cu licurici

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

În vara agitată a anului 1974, Kate Mularkey pare că s-a împăcat cu faptul că viața nu are să-i ofere nimic special. Dar, spre uimirea sa, „cea mai grozavă fată din lume“ se mută pe strada ei și vrea să-i fie prietenă. Tully Hart pare să aibă totul: frumusețe, inteligență, ambiție. La prima vedere, cele două fete sunt cât se
poate de diferite: Kate, condamnată să fie veșnic o ființă obișnuită, cu o familie iubitoare care o umilește în permanență; Tully, plină de strălucire și mister, dar cu un secret care o distruge. Ele fac un pact pentru a fi cele mai bune prietene pe vecie, iar până la sfârșitul verii devin de nedespărțit. Timp de treizeci de ani, Tully și Kate se sprijină una pe alta, trecând printr-o mulțime de evenimente și stări care le pun la încercare prietenia: gelozie, furie, durere, resentimente. Și cred că
au supraviețuit tuturor încercărilor vieții până când un singur act
de trădare le va despărți... și le va supune curajul și prietenia la testul final.
Scris de autoarea bestsellerului Privighetoarea, Aleea cu licurici este un roman impresionant despre promisiuni, secrete și trădări, despre dragoste, pierdere și magia prieteniei... „Romanul lui Kristin Hannah este un portret emoţionant
şi realist al unei prietenii complexe şi trainice.“

Booklist „O epopee remarcabilă a prieteniei dintre două fete nedespărțite, care trec împreună printr-o mulțime de peripeții şi de evenimente tragice... o poveste în care fanii vor recunoaște stilul inconfundabil al lui Kristin Hannah.“

The Seattle Times

LanguageRomână
Release dateMay 27, 2019
ISBN9786063343063
Aleea cu licurici

Read more from Kristin Hannah

Related to Aleea cu licurici

Related ebooks

Friendship Fiction For You