Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pe o singura voce
Pe o singura voce
Pe o singura voce
Ebook164 pages3 hours

Pe o singura voce

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

Povestirile din Pe o singura voce, prima carte de proza scurta a Susannei Tamaro, exploreaza traumele istorice si emotionale aflate dincolo de constiinta si care ameninta sa izbucneasca în viata de zi cu zi.
Autoarea scoate la iveala, cu o mare claritate analitica, fantasme ale trecutului nostru care salasluiesc în noi, ca indivizi si ca societate, desfigurându-ne umanitatea. Cinci povestiri ca un roman despre raul de a trai, despre copilarie si amintire, simtaminte si întelegerea povestilor gingate si atroce ale copiilor singuratici si nefericiti.
Câstigator al Premiului International PEN, volumul Susannei Tamaro, autoarea bestsellerului Mergi unde te poarta inima, este o carte care însoteste maturizarea sentimentelor, revelarea adevarului si posibila renastere.
Motivele succesului Susannei Tamaro sunt evidente. Are un farmec enorm... povesteste cu simplitate si intimitate, tandru si evocator.
Glasgow Herald

LanguageRomână
Release dateJan 18, 1900
ISBN9786063346934
Pe o singura voce

Related to Pe o singura voce

Related ebooks

Short Stories For You

View More