Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Nascut pentru a castiga
Nascut pentru a castiga
Nascut pentru a castiga
Ebook219 pages3 hours

Nascut pentru a castiga

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Învățăturile valoroase ale lui Zig merită citite și puse în practică.“
John C. Maxwell


„Născut pentru a câștiga este o carte extraordinară, plină de cuvinte încărcate de înțelepciune și inspirație de la cel mai bun orator motivațional din toate timpurile. Îți poate schimba viața.“
Brian Tracy


Ultima carte scrisă de Zig Ziglar, Născut pentru a câștiga este dedicată tuturor celor care înțeleg că nu s-au născut timizi, ci cu voință și stăpânire de sine. O adevărată hartă pentru succes, îți dezvăluie strategiile ce îți vor permite să atingi un alt nivel de reușită, mai rapid și mai ușor decât ți-ai fi imaginat. Chiar dacă, spun autorii, câștigul nu vine niciodată fără muncă, concentrarea asupra pașilor și a proceselor care și-au dovedit în timp eficiența va face ca drumul să fie mai scurt și mult mai distractiv. Urmează procesul în șapte pași recomandat de Zig Ziglar pentru stabilirea obiectivelor, iar viața ta se va schimba radical în bine

LanguageRomână
Release dateFeb 3, 2020
ISBN9786063346637
Nascut pentru a castiga

Related to Nascut pentru a castiga

Related ebooks

Self-Improvement For You