Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Mesajul lui Dumnezeu catre lume
Mesajul lui Dumnezeu catre lume
Mesajul lui Dumnezeu catre lume
Ebook258 pages4 hours

Mesajul lui Dumnezeu catre lume

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

E posibil ca tot ceea ce credeam că știm despre Dumnezeu și
despre scopul Lui să fie eronat? Oare ideile omenirii de până
acum despre toate astea au fost greșite? Și dacă acest lucru e
adevărat, ne modifică situația în vreun fel? Răspunsul la aceste
întrebări, crede autorul, ar putea îndrepta omenirea către o
adevărată transformare spirituală, schimbând pentru totdeauna
viitorul nostru în bine.
„Principalul argument al lui Walsch este acela că ar trebui
să punem sub semnul întrebării tot ceea ce am crezut vreodată
despre Dumnezeu, fiindcă, ne arată el, aserțiunile oamenilor
s-au schimbat, de fapt, de-a lungul timpului.“
Publishers Weekly
Neale Donald Walsch este un mesager spiritual modern ale cărui
lucrări au influențat viața a milioane de oameni. A scris 29 de cărți
despre spiritualitatea contemporană, iar cele nouă cărți din seria
Conversații cu Dumnezeu au fost vândute în peste 10 milioane de
exemplare și traduse în 37 de limbi. Opt dintre cărțile sale s-au
aflat pe lista de bestselleruri New York Times.

LanguageRomână
Release dateJan 20, 1900
ISBN9786063346101
Mesajul lui Dumnezeu catre lume

Related to Mesajul lui Dumnezeu catre lume

Related ebooks

Religion & Spirituality For You