Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Fratii karamazov
Fratii karamazov
Fratii karamazov
Ebook1,480 pages31 hours

Fratii karamazov

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Considerat de multi cel mai bun roman al lui Dostoievski, o capodopera a literaturii ruse si universale datorita complexitatii si ariei tematice extrem de largi pe care o acopera, Fratii Karamazov vorbeste despre iubire si ura, onoare si tradare, adevar si minciuna, trairi ce se afla într-un permanent conflict în sufletul omului. Toate sentimentele umane sunt atent analizate cu un stralucit simt al observatiei psihologice. Întregul univers al romanului graviteaza în jurul destinelor fundamental deosebite a trei personaje care reprezinta fatete diferite ale sufletului uman: Aliosa, Dmitri si Ivan. Toti fratii sunt în conflict cu tatal lor, Feodor Pavlovici Karamazov, si au fiecare o predispozitie patologica pentru patima.
Fresca a Rusiei secolului al XIX-lea, Fratii Karamazov este un roman care niciodata nu va fi depasit de timp, o gravura a sufletului omenesc.

LanguageRomână
Release dateJan 20, 1900
ISBN9786063346088
Fratii karamazov
Read preview

Read more from F.M. Dostoievski

Related to Fratii karamazov

Related ebooks

Reviews for Fratii karamazov

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

4 ratings0 reviews

What did you think?