Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Stii bine ca vrei
Stii bine ca vrei
Stii bine ca vrei
Ebook255 pages3 hours

Stii bine ca vrei

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Știi bine că vrei este o colecție de povestiri fascinante despre ce înseamnă să fii femeie în lumea modernă. Sunt povești despre sex și pedeapsă, vinovăție și furie, plăcerea și teroarea de a provoca și de a experimenta durere. Sunt povestiri care fascinează și dezgustă, provoacă revoltă și stârnesc dorințe, sperie și încântă în egală măsură. Știi bine că vrei ne demonstrează de ce Kristen Roupenian este cea mai îndrăzneață voce nouă din ficțiunea americană. Într-un mod amuzant, furios, viclean și explicit, ea aruncă o privire asupra dinamicii complicate a puterii dintre bărbați și femei și, adesea cu umor negru, o dă și mai mult peste cap. Și îndreaptă un deget către cititor, provocându-l să se simtă inconfortabil – sau mai rău, deconspirat –, ca și cum ar spune: „Vrei, nu-i așa? Știi bine că vrei“.

„Speciale la «Iubitorul de pisici» și la celelalte povestiri din Știi bine că vrei sunt stăpânirea de către autoare a limbajului,
a personajelor, a poveștii și capacitatea ei de a scrie, totuși, atât de nepretențios și accesibil încât credem că trebuie să fie adevărat.“
New York Times Book Review


„Dacă vă închipuiți că știți cum va fi această colecție, vă înșelați. Aceste povestiri sunt tăioase și perverse, întunecate și bizare, crude și nebunești. Îmi plac mult, mult de tot.“
Carmen Maria Machado


„Într-o epocă ce are nevoie de o bilă pentru demolări, Știi bine că vrei oferă una. Este o carte pe care n-o poți lăsa din mână… Lipsită de politețuri. Pentru oameni inteligenți. Dezinhibată. Citiți-o!“
Jeff VanderMeer

LanguageRomână
Release dateNov 5, 2019
ISBN9786063345388
Stii bine ca vrei
Read preview

Related to Stii bine ca vrei

Related ebooks

Short Stories For You

View More