Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cum scapam de ticurile gestuale
Cum scapam de ticurile gestuale
Cum scapam de ticurile gestuale
Ebook406 pages4 hours

Cum scapam de ticurile gestuale

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Posturi corporale greșite, ticuri nervoase, automatisme precum încrucișarea brațelor sau a picioarelor...Toate acestea pot să vă afecteze puternic imaginea socială, să vă scadă puterea de seducție și capacitatea de convingere.
Autorul descifrează și analizează dimensiunea simbolică a ticurilor gestuale (prezentate sub forma unui dicționar), în scopul de a vă oferi antidoturi eficiente pentru fiecare dintrea cestea. Explicațiile însoțite de ilustrații edificatoare vă vor arăta cum să adoptați o atitudine mai neutră, pentru ca limbajul corporal să nu vă trădeze slăbiciunile și defectele, dar și cum să vă valorificați atuurile, recurgând la blocajele ideomotoare specifice programării neurogestuale.

Joseph Messinger, scriitor, psiholog și specialist în comunicarea verbală și nonverbală, hipnoterapie și psihometrie, a semnat numeroase lucrări de succes despre limbajul gesturilor, printre care: Ces gestes qui vous trahissent (ediția I, 1994; vândută în circa 350 000 deexemplare în Franța), Ces gestes qui manipulent, ces mots qui influencent (2003), Ces gestes qui vous séduisent (2004).

LanguageRomână
Release dateApr 3, 2016
ISBN9786063344664
Cum scapam de ticurile gestuale

Related to Cum scapam de ticurile gestuale

Related ebooks

Self-Management For You

View More