Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puterea atitudinii pozitive
Puterea atitudinii pozitive
Puterea atitudinii pozitive
Ebook139 pages2 hours

Puterea atitudinii pozitive

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Atitudinea îți influențează fiecare aspect al vieții, de la cum faci față stresului la cum comunici la locul de muncă. Felul în care privești obstacolele și oportunitățile este esențial; te poate ajuta să ai succes și să îți atingi visele sau, din contră, te poate ține pe loc ori chiar mai rău, te poate conduce spre eșec profesional. Vestea bună este că stă în puterea ta să îți alegi atitudinea, indiferent de provocările prin care treci sau situațiile cu care te confrunți.
Încrederea în sine, asumarea responsabilității, optimismul, imaginația, vigilența în privința oportunităților și creativitatea sunt doar câteva dintre elementele strâns legate de atitudine analizate în profunzime în această carte, care te vor ajuta să muncești și să trăiești cu bucurie și entuziasm. „Această carte este un ghid practic extraordinar care îți arată, concret, modul în care atitudinea pozitivă îți poate îmbunătăți atât viața personală, cât și cariera.”
Dr. D. Quinn Mills

LanguageRomână
Release dateJul 25, 2019
ISBN9786063344220
Puterea atitudinii pozitive
Read preview

Related to Puterea atitudinii pozitive

Related ebooks

Self-Management For You

View More