Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vine iarna
Vine iarna
Vine iarna
Ebook405 pages8 hours

Vine iarna

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ascensiunea lui Vladimir Putin – fost locotenent-colonel KGB – până
la funcția de președinte, în 1999, a fost un semnal puternic că Rusia se îndepărtează
de democrație. În timp ce America și celelalte puteri de frunte
ale lumii au continuat să îl trateze cu mănuși, Putin s-a transformat nu
doar într-un dictator, ci a devenit o amenințare internațională. Cu resursele
sale vaste și cu arsenalul nuclear, Putin se află în centrul unui asalt la
nivel mondial asupra libertății politice și asupra ordinii lumii moderne.
Pentru Garry Kasparov, nimic din toate acestea nu este nou. Este un
critic vocal al lui Putin de mai bine de un deceniu, după ce a condus
opoziția prodemocrație la alegerile prezidențiale măsluite din 2008. Anii
în care a fost martorul îndeplinirii profețiilor sale de Casandră despre
intențiile lui Putin l-au făcut pe Kasparov să înțeleagă un adevăr amar:
Rusia lui Putin, ca și ISIS sau al-Qaeda, se definește doar prin opoziție cu
țările libere ale lumii. Pe măsură ce Putin a devenit tot mai puternic,
amenințarea pe care o constituie s-a transformat din locală în regională
și, în cele din urmă, în globală.
În această carte, Kasparov ne arată că prăbușirea Uniunii Sovietice
nu a fost un punct final, ci doar o schimbare de anotimp, Războiul Rece
topindu-se într-un soi de primăvară. Dar acum, după ani de zile de complăcere
și proastă judecată, iarna ne amenință din nou. Vine iarna! ni-l
dezvăluie pe Putin așa cum este el, de fapt: un pericol potențial care se
ascunde chiar sub ochii noștri

LanguageRomână
Release dateAug 22, 2016
ISBN9786063344015
Vine iarna

Related to Vine iarna

Related ebooks

Asian History For You

View More