Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vaduve
Vaduve
Vaduve
Ebook451 pages9 hours

Vaduve

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Un jaf asupra unei autospeciale blindate pentru transport de valori eșuează lamentabil și trei femei rămân văduve.
Când Dolly Rawlins descoperă planurile soțului său pentru jaful ratat, o idee prinde contur în mintea ei...
AR PUTEA EA ȘI CELELALTE SOȚII SĂ TERMINE TREABA PE CARE SOȚII LOR AU ÎNCEPUT-O? Pe măsură ce femeile pun la cale jaful, devine clar că altcineva trebuie să fi fost implicat.
Dar numai trei cadavre au fost găsite la locul faptei.
CINE A FOST CEL DE-AL PATRULEA BĂRBAT? ȘI UNDE ESTE ACUM?
Un roman tipic pentru Lynda La Plante, Văduve este o carte pur și simplu uimitoare.
Nu e nimeni ca Dolly Rawlins. De citit neapărat.“ Northern Crime
„O carte de o rară autenticitate.“
Sunday Telegraph
„Plină de răsturnări de situație.“
Independent on Sunday

LanguageRomână
Release dateNov 19, 2018
ISBN9786063343018
Vaduve

Related to Vaduve

Related ebooks

Thrillers For You