Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cele 5 Limbaje ale iubirii pentru cei singuri
Cele 5 Limbaje ale iubirii pentru cei singuri
Cele 5 Limbaje ale iubirii pentru cei singuri
Ebook234 pages3 hours

Cele 5 Limbaje ale iubirii pentru cei singuri

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Sfaturi excelente pentru orice tip de relație Nimic nu ne face să ne simțim mai bine decât să iubim și să fi m iubiți.
Și, chiar și atunci când suntem singuri, în orice situație am fi – celibatari, divorțați sau văduvi –, cea mai profundă nevoie emoțională este aceea de a ne simți iubiți, iar cele mai mari împliniri sunt rezultatul iubirii pe care o oferim altora. Scopul acestei cărți este să te ajute să faci ambele lucruri în mod efi cient. Rețeta este simplă: fi ecare om oferă și primește iubire într-un anumit limbaj, iar folosirea acestuia contribuie la dezvoltarea relației. Această carte, destinată persoanelor singure, te va ajuta:
• Să te înțelegi mai bine pe tine însuți și pe ceilalți.
• Să fi i mai încrezător când interacționezi cu cei din jur.
• Să creezi legături mai strânse cu familia și prietenii.
• Să descoperi ingredientul lipsă din relațiile anterioare.
• Să ai parte de întâlniri mai reușite.
Fie că dorești să te apropii mai mult de părinții tăi, să ai o relație mai bună cu prietenii sau să mai dai o șansă întâlnirilor romantice, cartea lui Gary Chapman îți va oferi încrederea de care ai nevoie pentru a interacționa cu ceilalți într-un mod mai efi cient.

LanguageRomână
Release dateSep 30, 2019
ISBN9786063342707
Cele 5 Limbaje ale iubirii pentru cei singuri
Read preview

Related to Cele 5 Limbaje ale iubirii pentru cei singuri

Related ebooks

Relationships For You