Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Titani Ai Istoriei. Gigantii Care Ne-Au Modelat Lumea
Titani Ai Istoriei. Gigantii Care Ne-Au Modelat Lumea
Titani Ai Istoriei. Gigantii Care Ne-Au Modelat Lumea
Ebook822 pages13 hours

Titani Ai Istoriei. Gigantii Care Ne-Au Modelat Lumea

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Personajele gigantice ale istoriei – de la Mozart la Michelangelo, de la Shakespeare la Einstein, de la Henric al VIII-lea la Hitler, de
la Ecaterina cea Mare la Margaret Thatcher și de la Iisus Hristos la Ginghis Han – au dus existențe pline de dramatism și de aventură, de desfrâu și de crime, ne-au format lumea și ne vor modela viitorul. Simon Sebag Montefiore ne repovestește viețile titanilor care au schimbat cursul istoriei – regi, împărătese, cuceritori, sultani, curtezane, profeți, artiști și nebuni –, personaje pe care ar trebui să le cunoaștem cu toții și evenimente pe care nu ar trebui să le uităm niciodată. „Un catalog cronologic de primă clasă, palpitant şi plin de informaţii.“ Daily Express „Eseuri biografice despre toţi suspecţii de serviciu... Un tur cu «cel bun, cel rău şi cel urât».“ Mail on Sanday „Un scriitor cu o vervă aparte.“
The Observer

LanguageRomână
Release dateJul 15, 2019
ISBN9786063342226
Titani Ai Istoriei. Gigantii Care Ne-Au Modelat Lumea

Related to Titani Ai Istoriei. Gigantii Care Ne-Au Modelat Lumea

Related ebooks

History For You