Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Trenul Lui Lenin
Trenul Lui Lenin
Trenul Lui Lenin
Ebook391 pages6 hours

Trenul Lui Lenin

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În 1917, războiul din Europa părea să nu se mai termine vreodată. Ambele tabere căutau arme, tactici și idei noi pentru a sparge blocajul care distrugea el însuși continentul. Un mic grup de oameni din guvernul german a avut o idee genială: de ce să nu provoace și mai multă confuzie într-o Rusie din ce în ce mai haotică aranjând ca Vladimir Ilici Lenin, cel mai notoriu dintre extremiștii revoluționari, aflat în acel moment în Elveția, în siguranță, să meargă acasă? Trenul lui Lenin de Catherine Merridale recreează călătoria extraordinară a lui Lenin din exilul comod la Zürich, de-a lungul unei Germanii în pragul dezintegrării din cauza privațiunilor războiului și spre nord, către granița Laponiei şi primirea entuziastă pe care i-o pregătiseră mulțimile revoluționare în Gara Finlanda, din Petrograd. 8 O nestemată printre cărțile de istorie. The Times Povestea superbă, amuzantă, fascinantă a călătoriei transeuropene cu trenul a lui Lenin, în drumul lui spre putere, și a modului în care acesta a zguduit lumea. Simon Sebag Montefiore Relatarea pe care o face Catherine Merridale călătoriei epice a lui Lenin reprezintă un fragment de istorie readus la viață. Robert Gerwarth 8 Printre cărțile scrise de Catherine Merridale se numără Night of Stone: Death and Memory in Russia, care a câștigat Premiul Heinemann pentru Literatură și a fost nominalizată la Premiul Samuel Johnson, Ivan’s War: The Red Army, 1939-45 și Red Fortress: The Secret Heart of Russia’s History, care a câștigat Premiul Wolfson pentru Istorie și Premiul Pușkin.

LanguageRomână
Release dateFeb 18, 2019
ISBN9786063342189
Trenul Lui Lenin

Related to Trenul Lui Lenin

Related ebooks

United States History For You

View More

Reviews for Trenul Lui Lenin

Rating: 5 out of 5 stars