Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Umbre peste Europa. Democratie si totalitarism in secolul XX
Umbre peste Europa. Democratie si totalitarism in secolul XX
Umbre peste Europa. Democratie si totalitarism in secolul XX
Ebook770 pages14 hours

Umbre peste Europa. Democratie si totalitarism in secolul XX

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Primul Război Mondial a măturat imperiile străvechi ale Europei şi a transformat continentul într-un laborator aşezat peste un uriaş cimitir. Dintre ruinele Ancien Régime-ului, politicienii le-au promis maselor, emancipate şi mobilizate ca niciodată până atunci, o societate mai dreaptă şi un stat care să le aparţină. Dar lupta neobosită ce a urmat, între cele trei ideologii rivale – democraţia liberală, comunismul şi fascismul –, care se vedeau fiecare drept menită pentru a reface societatea, continentul şi lumea, sub forma unei Noi Ordini impuse omenirii, avea să dureze cea mai mare parte a secolului XX. Astăzi, locuitorii continentului european se bucură de o remarcabilă combinaţie între libertatea individuală, solidaritatea socială şi pace. Dacă europenii vor izbuti să renunţe la dorinţa lor disperată de a găsi o singură definiţie funcţională a lor înşişi şi dacă vor izbuti să accepte un loc ceva mai modest în lume, se vor putea reconcilia mai uşor cu diversitatea şi cu disensiunile care vor face parte din viitorul lor la fel de mult cum au făcut parte şi din trecut.
„Oricine mai crede că istoria Europei e triumful liberalismului şi al democraţiei ar trebui să citească acest studiu despre secolul XX european ca leagăn al barbariei.“ New Statesman
„Nucleul argumentaţiei sale este că secolul XX a fost martorul unei lupte fundamentale între liberalism, fascism şi comunism...“ Sunday
Telegraph
Mark Mazower este un istoric britanic specializat în Grecia modernă, secolul XX european şi istorie internaţională. A studiat afaceri internaţionale la Centrul din Bologna al Universităţii Johns Hopkins şi are un doctorat în istorie modernă la Oxford. În prezent este profesor de istorie la Universitatea Columbia şi la Colegiul Birkbeck din Londra. Publică articole şi recenzii pe teme de istorie şi chestiuni contemporane în Financial Times, The Guardian, London Review of Books, The Nation şi The New Republic.

LanguageRomână
Release dateDec 14, 2018
ISBN9786063342158
Umbre peste Europa. Democratie si totalitarism in secolul XX

Related to Umbre peste Europa. Democratie si totalitarism in secolul XX

Related ebooks

Political Ideologies For You