Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Intelepciune Pentru Invingatori
Intelepciune Pentru Invingatori
Intelepciune Pentru Invingatori
Ebook264 pages3 hours

Intelepciune Pentru Invingatori

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„Jim Stovall ne face tuturor viața mai bună, indiferent de vârstă.“
Donald Trump
„Jim Stovall este unul dintre cei mai extraordinari oameni ai epocii noastre.“
Steve Forbes
„Cartea aceasta a fost scrisă pentru tine. Înțelepciunea vine din experiență, iar majoritatea experiențelor sunt dureroase și costisitoare. Dacă poți învăța din experiența altor persoane, ești cu adevărat înțelept. Te încurajez să citești această carte din scoarță în scoarță, dar să o păstrezi și ca text de referință, folosind-o ca pe o resursă la care poți apela atunci când viața impune măsuri înțelepte.“
Jim Stovall

LanguageRomână
Release dateJul 25, 2018
ISBN9786063341991
Intelepciune Pentru Invingatori

Related to Intelepciune Pentru Invingatori

Related ebooks

Self-Improvement For You