Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Scânteia pasiunii
Scânteia pasiunii
Scânteia pasiunii
Ebook402 pages5 hours

Scânteia pasiunii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Poate că în biroul Oliviei Chantry este o adevărată harababură, dar are o minte extrem de organizată când vine vorba despre afaceri. Compania ei, Light Fantastic, organizează evenimente strălucitoare care asigură succesul de care clienții ei au nevoie pentru a-și promova produsele sau cauzele. Când moștenește o parte, mai precis 49% , din Glow, Inc., firma de produse de iluminat high-tech a unchiului ei, Olivia constată cu uimire că acționarul majoritar este fostul finanțator al acestuia, un om de afaceri bogat, extrem de pedant, pe nume Jasper Sloan. De la începutul așa-zisului lor parteneriat, încep să sară scântei. Se suspectează reciproc. Nu sunt de acord cu stilul celuilalt de conducere sau cu politica firmei de a angaja rude în companie… Dar nici atracția care există între ei nu poate fi negată. Însă problema cea mai mare este apariția unui șantajist care amenință să dezvăluie secrete pe care amândoi le vor îngropate, punând în pericol reputația familiei și a afacerii. Iar când șantajului se adaugă și o crimă cu sânge-rece, singura șansă  de a scăpa cu viață este să-și unească forțele… și inimile.

LanguageRomână
Release dateDec 9, 2017
ISBN9786063318931
Scânteia pasiunii
Read preview

Read more from Amanda Quick

Related to Scânteia pasiunii

Related ebooks

Contemporary Romance For You