Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Intalnire cu moartea
Intalnire cu moartea
Intalnire cu moartea
Ebook248 pages3 hours

Intalnire cu moartea

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

S-ar părea că, oriunde s-ar afla, Hercule Poirot dă peste o crimă. Până și într-o excursie la ruinele antice de la Petra, unde doamna Boynton, o americancă bogată și detestată de toată lumea, inclusiv de propria familie, este descoperită moartă. Poirot are o singură zi pentru a afla dacă ucigaşul este chiar unul dintre copiii acesteia, dornic să se elibereze de sub dominația ei tiranică, sau vreuna dintre numeroasele sale victime, căci singura plăcere în viaţă a doamnei Boynton a fost să le facă rău celorlalţi…

LanguageRomână
Release dateMay 15, 2017
ISBN9786063317170
Intalnire cu moartea
Read preview

Related to Intalnire cu moartea

Related ebooks

Mystery For You