Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Raul sub soare
Raul sub soare
Raul sub soare
Ebook248 pages4 hours

Raul sub soare

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Hercule Poirot pare să aibă în sfârșit parte de vacanța binemeritată, într-un hotel exclusivist de pe o insuliță retrasă. Dar atmosfera extrem de liniștită devine brusc încărcată cu tensiune sexuală și o senzație nedefinită de pericol atunci când printre oaspeții hotelului apare Arlena Stuart, o fostă actriță, una dintre acele femei fatale care îi fac pe toți bărbații să își piardă mințile. Când Arlena este descoperită ucisă, pe o plajă pustie, Poirot are sentimentul că se află cu adevărat în prezența răului…

LanguageRomână
Release dateMay 15, 2017
ISBN9786063317156
Raul sub soare
Read preview

Related to Raul sub soare

Related ebooks

Mystery For You