Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Află cine ești cu adevărat
Află cine ești cu adevărat
Află cine ești cu adevărat
Ebook226 pages5 hours

Află cine ești cu adevărat

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Ce se întâmplă atunci când viaţa pe care trebuie să o duci nu seamănă cu cea pe care ţi-ai planificat-o? Pe măsură ce intrăm într-o nouă eră a istoriei umanităţii şi speranţa medie de viaţă creşte, iar lumea devine un loc tot mai bun, plin de soluţii tehnologice, oamenii îşi pun întrebări tot mai profunde. Acum ne dăm seama că modul în care am muncit nu mai dă rezultate. Fabricile se micşorează, nu se măresc. Cariera de patruzeci de ani nu mai există. Omenirea necesită o nouă abordare a vocaţiei şi avem nevoie de ceva nou – sau poate de ceva foarte vechi. Există o cale spre munca plină de satisfacţii care nu te obligă să te conformezi carierei alese de părinţi sau pentru care să-ţi compromiţi valorile. Nu va semăna cu nici o lecţie predată la şcoală şi probabil nici cu ceea ce ţi-au spus profesorii despre viitorul tău, dar te poţi baza pe ea. Sunt lucruri mai importante în viaţă decât ceea ce ţi se întâmplă, iar vocaţia înseamnă mai mult decât să pontezi o cartelă. Dar cum putem găsi o astfel de cale ce pare dispărută de multă vreme?

LanguageRomână
Release dateApr 13, 2017
ISBN9786063316494
Află cine ești cu adevărat

Related to Află cine ești cu adevărat

Related ebooks

Psychology For You