Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tehnici de persuasiune și influență
Tehnici de persuasiune și influență
Tehnici de persuasiune și influență
Ebook149 pages2 hours

Tehnici de persuasiune și influență

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Serie vândută în peste 60 de milioane de exemplare. Conţine şapte capitole cu sfaturi practice, dovedite, de la profesionişti de top.Poţi învăţa într-o săptămână tot ce învaţă experţii într-o viaţă Duminică: Explorează factorii de influență, atât pozitivi, cât şi negativi Luni: Înțelege stereotipurile, puterea congruenței şi importanța prezentării Marți: Dezvoltă-ți o voce cu autoritate cu „puterea lui trei” şi tehnicile propozițiilor asertive Miercuri: Descoperă cele trei elemente de comunicare şi cum să le foloseşti pentru a stabili un raport rapid şi eficient Joi: Învață să recunoşti filtrele interne şi să le utilizezi în modelele de persuasiune Vineri: Foloseşte modele de programare neuro-lingvistică pentru a influența la un nivel inconştient Sâmbătă: Învață cum să foloseşti tehnici dovedite de persuasiune, precum TAB şi AIDA, legile reciprocității, ale puținului şi alți declanşatori emoționali

LanguageRomână
Release dateFeb 9, 2017
ISBN9786063313431
Tehnici de persuasiune și influență

Related to Tehnici de persuasiune și influență

Related ebooks

Self-Improvement For You